o mne
nájomný manažér
služby
referencie
kontakt

                                               

V roku 2000 som úspešne ukoncil Strojnícku fakultu na Technickej univerzite v Košiciach. Manažmentom v praxi sa zaoberám od roku 1998 a prešiel som nasledovnými pozíciami:
V uvedených spoločnostiach som získal množstvo praktických a teoretických vedomostí v oblasti manažmentu a obchodu, ktoré si neustále dopĺňam profesionálnymi seminármi, kurzami a odbornou literatúrou.

Okrem týchto skúsenosti mám veľa poznatkov od odborníkov a z odbornej literatúry z potravinárskeho priemyslu (mliekárne, pekárne, pivovary), maloobchodu s potravinami, stavebníctva a automobilového priemyslu.

V roku 2005 som začal podnikať ako nájomný manažér. Mojim cieľom je patriť medzi najlepších manažérov na Slovensku a neskôr aj vo svete.

Účelom môjho podnikania je pomáhat slovenským firmám v neustálom raste, prosperite a vybudovať z nich nadnárodné konkurencie schopné spolocnosti.